O TBS

OGŁOSZENIE

Zgodnie z zarządzeniem Zarządu Rawskiego TBS sp. z o.o. z dnia 18.04.2019 informujemy, że dzień 2 maja 2019 roku jest dla pracowników Rawskiego TBS sp. z o.o. dniem wolnym od pracy. Jednocześnie informujemy, że odpracowanie tego dnia nastąpi w sobotę 27 kwietnia 2019 roku. Biuro RTBS sp. z o.o. będzie czynne w godzinach od 7:00 do 15:00.
 

Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej powstało w 2001 roku. Właścicielem spółki w 100 % jest Gmina Miasto Rawa Mazowiecka. Do naszej działalności statutowej należy między innymi:

  • budowa domów mieszkalnych na wynajem,
  • nabywanie budynków
  • przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów
  • sprawowanie funkcji inspektora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym.

 

Głównym źródłem finansowania budowy mieszkań na wynajem, jest kredyt  niskoprocentowy długoterminowy, pokrywający do 70% kosztu mieszkania.

Wypracowane zyski przez Rawskie TBS sp. z o.o. są przeznaczone na utrzymanie własnych zasobów mieszkaniowych  oraz na budowę nowych domów wielorodzinnych.

Rawskie TBS sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej posiada własne lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe.  Zarządzamy i administrujemy lokalami mieszkalnymi oraz użytkowymi stanowiącymi własność miasta Rawa Mazowiecka, Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. Zarządzamy również Wspólnotami Mieszkaniowymi.

Oferta

Rawskie TBS Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej oferuje usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami mieszkalnymi oraz użytkowymi. Posiadamy duże doświadczenie w tym tym zakresie, potwierdzone licencjami zarządcy nieruchomości wydanymi przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w Warszawie.
Zarządzamy i administrujemy budynkami na rzecz Wspólnot mieszkaniowych, Gminy Miasta Rawa Mazowiecka, Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej oraz zarządzamy własnymi zasobami mieszkaniowymi.
W ramach zarządzania dla Wspólnot Mieszkaniowych, koordynujemy wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia inwestycyjne mające na celu polepszenie stanu technicznego zarządzanych nieruchomości oraz polepszenie atrakcyjności na rynku nieruchomościami.
Zrealizowaliśmy kompleksowo i realizujemy szereg inwestycji budowlanych. Oferujemy Państwu również usługę inwestora zastępczego w pełnym zakresie .

Mapa naszych inwestycji