Informacje dla mieszkańców

Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej

96-200 Rawa Mazowiecka ul. Tomaszowska 10J

  • godziny pracy : od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00, w każdą środę od godz.7:00 do godz. 19:00
  • NIP 835-14-79-966
  • REGON 750724540
  • KRS 0000012236 – Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

konto bankowe : Bank Spółdzielczy Biała Rawska 54 9291 0001 0051 0831 2000 0010

  • Sekretariat-pokój nr 3 Tel. (046) 814 26 70 wew. 202 Fax. (046) 814 51 13

e-mail : sekretariat@rtbs.info, rawskietbs@op.pl

  • Administracja – pokój nr 1 Tel. (046) 814 26 70 wew. 203 oraz 209 e-mail : administracja@rtbs.info
  • Księgowość-lokale mieszkalne – pokój nr 5 Tel. (046) 814 26 70 wew. 206 e-mail :ksiegowosc@rtbs.info
  • Księgowość finansowa – pokój nr 8 Tel. (046) 814 26 70 wew. 204 e-mail : finanse@rtbs.info
  • Dział Inwestycji i zamówień publicznych – pokój nr 7 Tel. (046) 814 26 70 wew. 208 e-mail : inwestycje@rtbs.info

 

Kontakt z nami

Przesyłając informacje przez formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.